Možnosť školských výletov

Možnosť poriadania školských výletov ku nám tiež exkurzii.

O pripadných nastavajucich akciach vas budeme informovať